Відділ ведення Державного реєстру виборців

 

Закарпатська область, Смт Великий Березний вул.Шевченка, 27 


 

Працівники відділу:

Начальник відділу: Рейпаші Василь Васильович

Головний спеціаліст:Рущак Анатолій Іванович

Головний спеціаліст: Колесник Алла Омелянівна


Основним завданням відділу ведення Державного реєстру виборців є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців, що проживають або перебувають на території міста;

2) складання та уточнення списків виборців для виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, міського голови, для всеукраїнських та місцевих референдумів.


Порядок звернення громадян до відділу ведення Державного реєстру виборців

Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України). Виборець, постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на таке звернення іншу особу.


У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до відділу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:

1) за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних (прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові, дата народження, місце народження), усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;

2) за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни - кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні.

У разі підтвердження відповідності персональних даних виборця та зазначеної ним виборчої адреси відділ ведення Реєстру не пізніше шостого робочого дня після отримання такого запиту надсилає відповідь на запит з вичерпною інформацією по його суті. Відповідь підписується начальником відділу ведення Реєстру та скріплюється печаткою відділу.

Кожен виборець у разі зміни його персональних даних, зазначених у частині першій ст.6 та пунктах 1 і 4 частини першої ст.7 ЗУ "Про Державний реєстр виборців", може особисто звернутися до відділу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі. До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються відділу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

Відділ ведення Реєстру може провести перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві, шляхом звернення до відповідних органів, закладів, установ, зазначених у ст.22 ЗУ "Про Державний реєстр виборців".


В обов’язки відділу входить:

Здійснення щомісячного поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, які подаються органами, закладами, установами, зазначеними ст.22 ЗУ "Про Державний реєстр виборців" до 5 числа поточного місяця за попередній місяць.


ідповідно до статті 10 Закону України "Про Державний реєстр виборців" кожен виборець має право:

1) подавати свої персональні дані до відповідного органу ведення Реєстру;

2) отримувати інформацію про своє включення (невключення) чи включення (невключення) інших осіб до Реєстру;

3) отримувати інформацію про використання своїх персональних даних для цілей, не передбачених цим Законом, зокрема про те, кому і з яких підстав надавалася інформація про нього;

4) одержувати на безоплатній основі у будь-який час від відповідного органу ведення Реєстру в доступній формі вичерпну інформацію про свої персональні дані, внесені до Реєстру, в установленому цим Законом порядку;

5) звертатися в порядку, встановленому цим Законом, до відповідного органу ведення Реєстру з мотивованою заявою щодо неправомірного включення (невключення) до Реєстру себе чи інших осіб, запису про себе чи про інших осіб, виправлення недостовірних відомостей Реєстру щодо себе або інших осіб;

6) оскаржувати в установленому законом порядку рішення/ дії чи бездіяльність органів Реєстру;

7) захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законні інтереси у разі їх порушення під час ведення Реєстру.

Виборець подає органу ведення Реєстру достовірну інформацію щодо своїх персональних даних, які вносяться до Реєстру.

У разі виникнення можливості внесення до Реєстру двох і більше записів про одного виборця (кратне включення виборця до Реєстру) виборець сприяє органам Реєстру в усуненні такого включення. 

 

Вибори 2020. Що потрібно знати.

 

Як перевірити себе у державному реєстрі виборців?

 

Державний реєстр виборців

Центральної виборчої комісія